Utbilda personalen att agera vid kriser

För att personalen ska vara rustad att agera vid en kris behövs utbildning. Här listar vi ett urval av utbildningar och material som skolor och förskolor kan använda i det förebyggande arbetet.

Tre personer arbetar vid ett bord
Konkreta tips

Fakta om första hjälpen

Första hjälpen handlar om att kunna rädda liv eller att hjälpa någon som har skadat sig. Livräddande första hjälpen kan vara att ge hjärt-lungräddning, HLR , om någon blir medvetslös på grund av till exempel stroke eller hjärtstillestånd. Det kan också handla om att frigöra luftvägarna vid kvävning eller att stoppa en akut blödning.

Första hjälpen och krisstöd, Arbetsmiljöverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Första hjälpen-utbildningar

Röda korset har utbildningar för mellan- och högstadiet. Det går också att ladda ner en Första hjälpen-app, så att vem som helst lätt kan lära sig grunderna.

Utbildningar om första hjälpen, Röda korsets webbplats Länk till annan webbplats.

Utbildningsmaterial för skolan

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har utbildningsmaterial som innehåller elevmaterial och lärarhandledning. Utbildningarna handlar om till exempel barns och ungas säkerhet, krisberedskap, brand, olyckor, farliga ämnen, och informationssäkerhet.

Skolmaterial om säkerhet och beredskap, MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Utbilda i brandskyddsarbete

Elever och personal behöver känna till utrymningsvägar och återsamlingsplatser och bör med jämna mellanrum delta i utrymningsövningar. Samtliga lärare bör utbildas i utrymning samt i hur man hanterar en handbrandsläckare. Brandskyddsföreningen har en kostnadsfri utbildning som skolan kan låta eleverna genomgå.

Upp i rök − brandskyddsutbildning för elever, Höglandets Räddningstjänstförbunds webbplats Länk till annan webbplats.

Att förebygga brott och problembeteenden i skolan

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har tagit fram en skrift som visar hur skolor kan arbeta för att förebygga våld och missbruk bland elever samt få fler elever att vittna och anmäla brott. En metod som beskrivs är att i kartläggningen av styrkor och svagheter i verksamheten - som beskrivs ovan - särskilt identifiera brottsutsatta platser, så kallade ”hot spots”, och göra konkreta insatser på dem för att minska problem.

Att förebygga brott och problembeteenden i skolan, Brottförebyggande rådets webbplats Länk till annan webbplats.

IT-säkerhet

Internetstiftelsen i Sverige har tagit fram en grundläggande guide i IT-säkerhet. Guiden för IT-säkerhet för privatpersoner går igenom det du bör tänka på mer i detalj.

Grundläggande IT-säkerhet, Internetstiftelsen i Sveriges webbplats Länk till annan webbplats.

Guider om säkerhet på nätet

Eftersom många elever använder nätet och sociala medier i skolan och på fritiden behöver frågor om integritet och säkerhet på nätet ingå i arbetet med att förebygga incidenter som kan leda till kriser och vara en naturlig del av skolvardagen. Här finns guider som lärare kan använda som underlag för diskussioner med elever.

Säkerhet på nätet

Guide för källkritik för lärare

Kritisk användning av nätet

Integritet och säkerhet på nätet, Internetstiftelsen i Sveriges webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 23 maj 2022