Säkerhet och krisberedskap i skola och förskola

Barn och elever i förskola, skola och vuxenutbildning har rätt till en trygg och säker miljö. Här finns stöd till skolledning, skolpersonal och säkerhetsansvariga för arbetet med säkerhet och krisberedskap.

 • Stöd i arbete

  Att prata med barn och unga om krig och kriser

  Barn blir ofta berörda när något allvarligt har hänt i samhället eller omvärlden. Här får du som jobbar i skolan stöd i hur du pratar med barn och elever om svåra saker som krig och kriser.

 • Stöd i arbete

  Krisberedskap i samverkan med hemmen

  Rektor och lärare kan skapa en mental förberedelse för när skolan hamnar i kriser, där information till föräldrar och vårdnadshavare kan ha en avgörande betydelse för elevens skolgång.

 • Krisinformation.se

  På webbplatsen Krisinformation.se får du information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.