Bli inspirerad av Samverkan för bästa skola

Nu inleder vi fler samarbeten med skolor och förskolor inom vår satsning Samverkan för bästa skola. Målet med vår satsning är att stärka skolornas arbete med att planera, följa upp och utveckla utbildningen efter deras unika mål och behov.

Satsningen är inne på sitt fjärde år och gör stor skillnad för många skolor och förskolor. Bli inspirerad av våra samarbeten och ta del av våra reportage.

Här hittar du artiklar, ljudreportage och filmer med framgångsrika exempel på insatser inom Samverkan för bästa skola

Bild på Ulrica Dahlén, enhetschef. Ulrica Dahlén, enhetschef.

– Eftersom varje skola och huvudman är unik, blir varje samverkansprocess unik. Alla vi möter inom Samverkan för bästa skola lär oss något nytt och därför är det alltid spännande med ett nytt urval. Vilka ska vi träffa den här gången? Vad kan vi lära oss av just dem? säger Ulrica Dahlén, enhetschef på Skolverket.

Om Samverkan för bästa skola

Senast granskad: 2018-05-04