Provresultat i grundskolan läsåret 2016/2017

Här finns resultaten för de nationella proven som elever i årskurs 3, 6 och 9 genomförde under läsåret 2016/17. Statistiken finns i tabeller på riksnivå och i databasen även på läns-, kommun- och skolenhetsnivå.

Publicerades den 30 november 2017 klockan 12:03.