Statistik över betyg inom gymnasieskolan 2017

Andelen elever som tar gymnasieexamen inom tre år på ett nationellt program har ökat kraftigt mellan åren 2014 och 2017.

Publicerades den 21 december 2017 klockan 10:27.