Statistik om svensk utbildning i utlandet

Här hittar du Skolverkets officiella statistik över elever och personal i svensk utbildning i utlandet för läsår 2017/18 samt för betyg i svensk utbildning i utlandet för 2016/17.

Publicerades den .