Lärartäthet läsåret 2018/19

Antalet elever per lärare i grundskolan, ligger kvar på 12,1 som förra läsåret. Statistiken går att bryta ned på skol-, kommun-, läns- och riksnivå.

Publicerades den 28 mars 2019 klockan 11:25.