Statistik om svensk utbildning i utlandet

Här hittar du Skolverkets officiella statistik över elever och personal i svensk utbildning i utlandet för läsår 2018/19 samt för betyg i svensk utbildning i utlandet för 2017/18.

Publicerades den .