Statistik om särskilt stöd i grundskolan 2020/21

Läsåret 2020/21 omfattas 5,8 procent av eleverna i grundskolan av ett åtgärdsprogram, vilket motsvarar drygt 63 100 elever. Andelen är i nivå med föregående läsår.

Både åtgärdsprogram totalt sett och de olika typerna av särskilt stöd är vanligare bland pojkar än flickor.

PM – Särskilt stöd i grundskolan läsåret 2020/21PDF (pdf, 257 kB)

Officiell statistik på riksnivå över särskilt stöd i grundskolan läsåret 2020/21, i tabellerlänk till annan webbplats

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .