Fler komvuxelever på grundläggande nivå, färre på gymnasial nivå

Antalet kursdeltagare i den kommunala vuxenutbildningen minskar. År 2015 uppgick antalet kursdeltagare till 757 500 och antalet elever till knappt 215 000. Det är en minskning från föregående år med 7 respektive 1 procent. Utvecklingen ser dock olika ut. Elevantalet ökar på grundläggande nivå men minskar på gymnasial nivå.

Skolverkets PM: Elever och resultat i kommunal vuxenutbildning 2015 Länk till annan webbplats.

Officiell statistik på riksnivå över betyg och studieresultat i komvux år 2015, i tabeller Länk till annan webbplats.

Officiell statistik på riksnivå över elever och kursdeltagare i komvux år 2015, i tabeller Länk till annan webbplats.

På grundläggande nivå ökade antalet elever till närmare 40 000, det är en ökning med 4 procent. Antalet kursdeltagare ökade endast med marginella 0,3 procent. På gymnasial nivå minskade däremot både antalet kursdeltagare och elever. På kursdeltagarnivå rör det sig om en minskning från ca 725 000 till 666 000 medan elevantalet minskade från cirka 178 000 till 175 000, vilket uttryckt i procentsiffror innebär nedgångar om 8 respektive 2 procent.

Andelen studerande med utländsk bakgrund ökar

Studerande med utländsk bakgrund utgör en allt större elevgrupp inom den kommunala vuxenutbildningen. Andelen elever som är födda utomlands har gradvis ökat och uppgick till 44 procent under år 2015. Framför allt har andelen ökat på grundläggande nivå, från 88 procent år 2009 till 93 procent år 2015. På gymnasial nivå har andelen ökat från 30 till 33 procent under motsvarande period.

Vanligt att studera hos extern anordnare

Att läsa hos en annan anordnare än kommunen har blivit allt vanligare och andelen som gör det har nära nog fördubblats under de senaste tio åren. År 2015 var andelen 45 procent, vilket är i nivå med föregående år. Variationen mellan olika regioner i landet är dock stor. I exempelvis Stockholms län finns kommuner där samtliga elever läser hos externa anordnare, medan externa anordnare i stort sett saknas i Kalmar och Jämtlands län.

Senast granskad: 2016-06-21

Publicerades den .