Nio av tio söker samma gymnasieprogram i februari och juli

Samtliga nationella program i gymnasieskolan hade fler sökande i juli än i februari. 90 procent hade samma program som förstahandsval i både februari och juli. Det står klart sedan Skolverket för första gången undersökt hur ansökningsmönstret förändras mellan elevernas ansökningar till gymnasieskolan i februari och i juli.

Skolverkets officiella statistik över vilka gymnasieprogram som ungdomar söker, baseras på hur elever sökt den 1 juli. Våren 2015 insamlades även uppgifter om ansökningar gjorda i februari. Syftet var att undersöka hur ansökningsmönster förändras däremellan, något som vi inte tidigare haft kunskap om. Uppgifterna avser således hur elever sökt till gymnasieskolans nationella program avseende läsåret 2015/16.

Skolverkets PM: Hur man söker till gymnasiet

Ansökningar till yrkesprogrammen ökade mest

Jämförelsen visar att samtliga gymnasieskolans nationella program hade fler sökande i juli än i februari, ungefär 8 500 fler. Om programmen rangordnas efter antal sökanden placerar sig programmen i samma ordning i både februari och juli, med två undantag; handels- och administrationsprogrammet och hantverksprogrammet bytte plats.

En större andel elever sökte ett yrkesprogram i juli jämfört med februari. I februari var andelen bland de sökande 35 procent och i juli 37 procent. Antalet ökade med 5 000 elever vilket är 14 procent. Motsvarande för högskoleförberedande program var 6 procent (4 000 elever). De program som procentuellt ökade mest mellan februari och juli var handel- och administrationsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet, 19 respektive 18 procent.

Nio av tio behöll samma program som förstahandsval

90 procent av eleverna hade samma program som förstahandsval i både februari och juli. 82 procent hade samma skola som förstahandsval och 80 procent hade både samma skola och program i första hand vid de två tillfällena.

Andel av sökande till gymnasieskolans nationella program läsår 2015/16 som hade samma program, samma skola samt hade både samma program och skola som förstahandsval i februari och juli 2015.

Diagram nio av tio söker samma program i gymnasieskolan

En av tio elever sökte ett annat program i juli än i februari. Av dem valde 70 procent att söka ett program som var av samma typ d v s yrkes- eller högskoleförberedande program.

Kontakt

E-post: utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .