Kommunernas aktivitetsansvar, andra halvåret 2015

Varje halvår sedan januari 2015 samlar Skolverket in uppgifter från kommunerna för uppföljning och utvärdering av kommunernas aktivitetsansvar.

I denna rapport som avser andra halvåret 2015 synliggör Skolverket brister i uppgiftslämnandet i syfte att förbättra kvalitén på kommande rapporteringar. Fortfarande rapporteras ungdomar felaktigt in i aktivitetsansvaret, medan andra ungdomar som ingår i aktivitetsansvaret missas i inrapporteringen. En klar förbättring vid detta insamlingstillfälle är dock att alla kommuner utom två har lämnat uppgifter.

Skolverkets rapport: Redovisning av kommunernas aktivitetsansvar under andra halvåret 2015

Större kunskap om vilka som omfattas av aktivitetsansvaret

Syftet med insamlingen är att på sikt sammanställa nationell statistik som ger ökad kunskap om de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret, samt de åtgärder som kommunerna erbjuder dessa ungdomar. Att det fortfarande finns brister i kommunernas rapportering beror sannolikt på att det kommunala aktivitetsansvaret infördes relativt nyligen och att de allmänna råden för kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar släpptes först i början av 2016.

Denna uppföljning visar på vissa förbättringar jämfört med föregående uppföljning. Till exempel är det enbart två kommuner som inte har rapporterat in uppgifter till Skolverket för andra halvåret 2015, jämfört med att det var 21 kommuner som inte lämnade uppgifter för första halvåret. Skolverket kommer fortsätta arbetet med att informera kommunerna om vilken målgrupp som ingår i aktivitetsansvaret.

Kontakt:

E-post: utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .