Kostnader i skolan 2015

Statistik över kostnader för kalenderåret 2015 ger en fullständig bild av kostnader för förskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning.

Officiell statistik på riksnivå över kostnader för alla verksamhetsformer, kalenderåret 2015

Kostnadsstatistik på läns-, kommun- och skolenhetsnivå för kalenderåret 2015

I statistiken hittar du kostnader för undervisning, lokaler, lärverktyg, skolmåltider, elevhälsa, skolskjutsar, reseersättning och inackordering, kostnad per elev/inskrivet barn, övriga kostnader samt köp/försäljning av skolplatser från/till annan anordnare och intäkter från elevavgifter.

Så mycket kostade skolan 2015

Förskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning kostade totalt 241,8 miljarder kronor. Grundskolan kostade mest, 97 miljarder kronor, följt av förskolan som kostade 68 miljarder kronor. Gymnasieskolan kostade drygt 37 miljarder kronor.

Nationell och kommunal nivå

Statistiken om kostnader finns dels på riksnivå i tabeller under respektive verksamhets- och skolform, dels på riks- och kommunnivå i databasen SIRIS.

 

Publicerades den .