Allt fler söker ekonomiprogrammet

Inför läsåret 2016/17 ökade antalet förstahandssökande till ekonomiprogrammet med elva procent. Det visar den fullständiga statistiken över hur elever sökte till gymnasieskolan.

Statistiken över hur elever sökte till gymnasieskolan visar vilka program eleverna valde i första hand samt andelen som var behöriga respektive antagna till sitt förstahandsval av program och skola hösten 2016.

Skolverkets PM: Sökande och antagna i gymnasieskolan läsåret 2016/17

Officiell statistik på riksnivå över sökande och antagna till gymnasieskolan läsåret 2016/17, i tabeller Länk till annan webbplats.

Statistik över sökande och antagna i gymnasieskolan läsår 2016/17 på läns-, kommun- eller skolenhetsnivå

De närmaste åren ökar elevkullarna i gymnasieskolan. En större årskull innebär att fler söker till gymnasieskolan. Inför läsåret 2016/17 sökte 110 900 elever till gymnasieskolans nationella program. Det är 4 400 fler jämfört med föregående läsår, en ökning motsvarande 4 procent.

Ekonomiprogrammet fortsätter öka

Antalet förstahandssökande minskade till det estetiska och humanistiska programmet inför detta läsår. Till de övriga högskoleförberedande programmen ökade antalet sökande, mest för ekonomiprogrammet, 1 500 fler. Antal sökande till naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet ökade med drygt 800 respektive 900 elever.

Sedan läsåret 2011/12 har ekonomiprogrammet ökat mest bland samtliga nationella program, se diagram 1.

Diagram över sökande och antagna till högskoleförberedande program i gymnasieskolan

Diagram 1. Antal sökande till de högskoleförberedande programmen, över tid.

Handels- och administrationsprogrammet ökade mest procentuellt

Antalet förstahandssökande ökade för majoriteten av yrkesprogrammen. Mest ökade bygg- och anläggningsprogrammet med 500 fler sökande jämfört med föregående år. Handels- och administrationsprogrammet hade inför detta år 400 fler sökande än förra året. Ökningen motsvarar 14 procent och var den största procentuella ökningen bland samtliga nationella program. Sedan läsåret 2011/12 har vård- och omsorgsprogrammet ökat i antal sökande som det enda bland yrkesprogrammen, se diagram 2.

Diagram över sökande och antagna till yrkesinriktade program inom gymnasieskolan läsåret 2016/17

Diagram 2. Antal sökande till gymnasieskolans största yrkesprogram, över tid.

Till restaurang- och livsmedelsprogrammet minskade antalet sökande mest bland yrkesprogrammen med 170 elever inför detta läsår. Sökande till hotell- och turismprogrammet minskade med 150 elever, motsvarande 11 procent, vilket är den procentuellt största minskningen bland samtliga nationella program.

Andelen som väljer högskoleförberedande program ökar

63,7 procent av alla sökande till ett nationellt program sökte i första hand ett högskoleförberedande program och 36,3 procent sökte ett yrkesprogram. Förra året var motsvarande andelar 63,3 för de högskoleförberedande programmen respektive 36,7 procent för yrkesprogrammen. Trenden att andelen som söker ett högskoleförberedande program ökar, håller därmed i sig. Alla högskoleförberedande program ökar dock inte. Sedan 2011 har antalet sökande minskat för samhällsvetenskapsprogrammet och estetiska programmet. Inför läsåret 2011/12 hade ekonomiprogrammet och estetiska programmet ungefär lika många sökande. Inför detta läsår var det dubbelt så många sökande till ekonomiprogrammet.

Kontakt:

E-post: utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .