Provresultat i grundskolan läsåret 2015/2016

Statistik över resultaten för de nationella proven som elever i årskurs 3, 6 och 9 genomförde under läsåret 2015/16 finns i tabeller på riksnivå och i databasen på läns-, kommun- och skolenhetsnivå.

Publicerades den .