Vad ungdomar gör efter gymnasieskolan

Statistikuppgifter om vad ungdomar gör 1, 3 och 5 år efter att de avslutat gymnasieskolan visar att det tredje året i gymnasieskolan var avgörande för etablering på arbetsmarknaden och vidare studier.

I statistiken ingår ungdomar som gick ut gymnasieskolan läsåren 2008/09, 2010/11 och 2012/13. Dessa ungdomar gick ut skolan enligt det tidigare regelverket (Lpf-94). Statistiken finns redovisad i rikstabeller och i programblad. Fördjupning om siffrorna finns att läsa i vårt pm.

Skolverkets PM: Vad ungdomar gör efter gymnasieskolan 2014

Officiell statistik på riksnivå om vad ungdomar gör efter gymnasieskolan 2014, i tabeller Länk till annan webbplats.

Statistik om vad ungdomar gör efter gymnasieskolan på läns-, kommun och skolenhetsnivå

Informationen hämtas bland annat från sysselsättningsregistret, registret över personer i utbildning och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkrings händelsedatabas.

Störst andel etablerade efter fordonsprogrammet

Fem år efter gymnasieskolan var andelen ungdomar med etablerad ställning större bland dem som läst yrkesförberedande än studieförberedande program, det visar diagrammet nedan.

Störst andel etablerade finns bland ungdomarna som läst fordons-, energi- och byggprogrammet, drygt 70 procent. Störst andel studerande på högskola finns bland ungdomarna som läst naturvetenskapsprogrammet, 59 procent.

Etableringsstatus fem år efter gymnasieskolan bland ungdomar som fått slutbetyg med grundläggande behörighet 2008/09. Andelar (%).

Diagram över vad ungdomar gör efter gymnasieskolan

Kvinnor från mansdominerade program etablerade i lägre grad än män

Det var stora skillnader mellan kvinnor och mäns etablering efter mansdominerade yrkesprogram. Männen hade i betydligt större utsträckning en etablerad ställning på arbetsmarknaden. Kvinnorna studerade på högskola i större utsträckning, men de hade även en svag eller osäker ställning i större utsträckning än männen. Mer om könsskillnader i etableringsstatus finns att läsa i vårt pm.

Kontakt:

utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .