Betygsstatistik för gymnasieskolan 2016

På gymnasieskolans nationella program får 74 procent av eleverna examen inom tre år. Andelen med examen ökar efter fyra eller fem år i gymnasieskolan, men fortfarande är det bland dessa elever var femte som inte har fått examen.

Publicerades den .