Stor ökning av antalet elever i gymnasieskolan

Läsåret 2016/17 läser 343 900 elever i gymnasieskolan och det är en ökning med sex procent jämfört med förra läsåret.

Skolverkets pressmeddelande 20170303: Antalet elever i gymnasieskolan ökar för första gången sedan 2008

Skolverkets PM: Elever i gymnasieskolan läsåret 2016/17

Officiell statistik på riksnivå över gymnasieskolans elever läsåret 2016/17, i tabeller Länk till annan webbplats.

Elevstatistik för gymnasieskolan på läns-, kommun- och skolenhetsnivå, läsåret 2016/17

Introduktionsprogrammet språkintroduktion där de flesta elever är nyanlända ökar mest och är nu det fjärde största gymnasieprogrammet. Handels- och administrationsprogrammet och teknikprogrammet ökar procentuellt mest bland yrkesprogrammen respektive de högskoleförberedande programmen.

Publicerades den .