Beskrivande data kan beskrivas som Skolverkets statistiska årsbok och ger en aktuell och övergripande beskrivning av svensk förskola, skola och vuxenutbildning.

Det är små skillnader mellan barn från olika socioekonomiska förhållanden när det gäller deras ålder vid start i förskola och pedagogisk omsorg. Det visar fördjupningskapitlet i Beskrivande data 2016. Det tyder på att den offentliga barnomsorgen i Sverige är tillgänglig oavsett barnens sociala bakgrund.

Skolverkets rapport: Beskrivande data 2016. Förskola, skola och vuxenutbildning

Officiell statistik på riksnivå om alla elever, personal, kostnader och studieresultat inom verksamhetsformer för 2016, i tabeller

Publicerades den .