Statistik om särskild utbildning för vuxna hösten 2016

Den officiella statistiken om elever i särskild utbildning för vuxna läsåret 2016/17 visar antal elever, vilken nivå eleverna läser på och hur många timmar de läser i genomsnitt per vecka.

Officiell statistik på riksnivå över elever inom särvux hösten 2016, i tabeller Länk till annan webbplats.

Hitta statistik om elever i särvux på läns- och kommunnivå

För nionde året i rad minskar antalet elever i särskild utbildning för vuxna. Antalet elever är nu knappt 3 900. Det är en minskning med fem procent jämfört med året innan.

Särskild utbildning för vuxna finns i 179 kommuner och har minskat från föregående år då skolformen fanns i 183 kommuner. Åtta procent av eleverna kommer från en annan kommun än den där utbildningen är förlagd.

Grundsärskolenivån vanligast

Flest elever läser på grundsärskolenivå vilka utgör knappt hälften av eleverna (46 procent). Näst vanligast är gymnasiesärskolenivå (32 procent) och minst vanligast är träningsskolenivå (29 procent). En elev kan läsa på flera nivåer samtidigt.

Flest utbildningstimmar på gymnasiesärskolenivå

Elever i särskild utbildning för vuxna läser i snitt 3,6 timmar i veckan. Elever som läser på gymnasiesärskolenivå läser i genomsnitt 4,9 timmar. På grundsärskolenivå läser eleverna i genomsnitt 2,9 timmar per vecka och på träningsskolenivå 2,3 timmar per vecka.

Förutom skolförlagd tid ingår från och med läsåret 2014/15 även arbetsplatsförlagd utbildning i mätningen. Med anledning av denna förändring har genomsnittligt antal elevtimmar ökat från 3,1 timmar läsåret 2013/14 till 3,6 timmar 2016/17.

Kontakt:

utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .