Uppföljning av språkintroduktion

På ett år har antalet elever på gymnasieprogrammet språkintroduktion fördubblats, till följd av det stora mottagandet av nyanlända under 2015.

Var tionde elev i gymnasieskolan går idag på språkintroduktion och många av dem blir inte behöriga att läsa vidare på ett nationellt gymnasieprogram. Den kraftiga elevökningen är en stor utmaning för skolorna visar Skolverkets rapport. Lärare och rektorer i de kommuner som deltagit i studien vittnar om brist på skollokaler och personal.

Skolverkets pressmeddelande 20170419: Stora behov på gymnasieprogram för nyanlända

Skolverkets rapport: Uppföljning av språkintroduktion

Publicerades den .