Andelen elever med åtgärdsprogram fortsätter minska

Vår statistik om särskilt stöd i grundskolan för läsåret 2016/17 visar att antalet åtgärdsprogram i grundskolan minskat med 0,6 procent jämfört med läsåret innan. Totalt hade drygt 51 400 av eleverna i grundskolan ett åtgärdsprogram hösten 2016.

Publicerades den .