Statistik om elever som avslutat årskurs 9 och påbörjat gymnasieutbildning

Statistiken visar antal och andel elever som avslutat årskurs 9 läsåret 2015/16 och som sökt och antagits till gymnasieskolans olika program 2016/17.

Publicerades den .