Ny statistik komvux: Långsiktiga trender fortsätter

De långsiktiga trender som synts i statistiken under senare år har fortsatt även under 2016. Det gäller ökning av utlandsfödda elever, ökat inslag av distanskurser och ett ökat inslag av externa anordnare.

PM - Elever och resultat i kommunal vuxenutbildning 2016

Officiell statistik i tabeller över elever och kursdeltagare samt betyg och kursresultat i komvux 2016, riksnivå Länk till annan webbplats.

Statistik över elever och studieresultat på riks-, läns-, kommunnivå Länk till annan webbplats.

År 2016 var totalt 46 procent av samtliga elever utlandsfödda, vilket är en ökning med två procentenheter sedan 2015. En annan trend som har förstärkts är ett ökat inslag av distanskurser. Under 2016 hade var fjärde kursdeltagare på gymnasial nivå läst sin kurs som en distanskurs. Även utvecklingen mot ett ökat inslag av externa anordnare har fortsatt under 2016, då närmare varannan kursdeltagare på gymnasial nivå hade läst hos annan utbildningsanordnare än kommunen.

Knapp ökning av antalet elever

Under år 2016 studerade knappt 222 000 elever inom vuxenutbildningen, varav drygt 42 000 elever på grundläggande nivå och drygt 179 000 på gymnasial nivå. Jämfört med året innan är det en ökning med knappt 7000 personer, vilket motsvarar en uppgång på 3 procent. Ökningen avser både grundläggande och gymnasial nivå, men är relativt sett större på den grundläggande nivån (6 procent mot 2 procent). Utvecklingen av antalet kursdeltagare visar en liten nedgång under 2016, som helt berör den gymnasiala nivån. Då antalet elever ökat, innebär det att varje elev i snitt läste något färre kurser jämfört med föregående år.

Publicerades den .