Fler ungdomar vill läsa ett yrkesprogram

Inför detta läsår ökade andelen förstahandssökande till yrkesprogram jämfört med föregående år. Det visar vår preliminära statistik över hur elever sökte till gymnasieskolans nationella program inför läsåret 2017/18. Statistiken visar vilka program eleverna valde i första hand samt andelen som var behöriga respektive antagna.

Officiell statistik över sökande till gymnasieskolan per program, preliminär statistik på riksnivå Länk till annan webbplats.

36,8 procent av alla sökande till ett nationellt program inför 2017/18 sökte i första hand ett yrkesprogram. 63,2 procent sökte i första hand ett högskoleförberedande program. Förra året var motsvarande andelar 36,3 respektive 63,7 procent. Trenden att andelen förstahandssökande till ett yrkesprogram minskar verkar därmed ha planats ut.

Andel som sökte ett yrkesprogram respektive ett högskoleförberedande program i första hand, läsår 2011/12 - 2017/18

Andel som sökte ett yrkesprogram respektive ett högskoleförberedande program i första hand, läsår 2011/12 - 2017/18

Sökande till barn- och fritidsprogrammet ökade mest procentuellt

Andelen sökande ökade för majoriteten av yrkesprogrammen. Mest ökade barn- och fritidsprogrammet med omkring 400 fler sökande. Ökningen motsvarar 10 procent vilket var den största procentuella ökningen bland samtliga nationella program. Ökningen var störst bland kvinnorna.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet minskade mest bland yrkesprogrammen med 250 färre sökande jämfört med föregående år, motsvarande 11 procent.

Andel som sökte respektive yrkesprogram i första hand, läsår 2011/12 - 2017/18

Andel som sökte respektive yrkesprogram i första hand, läsår 2011/12 - 2017/18

Se större bild av diagrammet ovan (80 kB) Pdf, 80 kB.

Sökande till naturvetenskapsprogrammet ökade mest

Bland de högskoleförberedande programmen ökade naturvetenskapsprogrammet mest med 800 fler sökande, motsvarande 5 procent, jämfört med föregående läsår. Andelen sökande ökade även för ekonomiprogrammet, men inte lika mycket som tidigare år. För de övriga högskoleförberedande programmen minskade andelen sökande, mest för estetiska programmet med 400 färre sökande. Minskningen motsvarar 6 procent.

Andel som sökte respektive högskoleförberedande program i första hand, läsår 2011/12 - 2017/18

Andel som sökte respektive högskoleförberedande program i första hand, läsår 2011/12 - 2017/18

Se större bild av diagrammet ovan (63 kB) Pdf, 63 kB.

Elevers behörighet till förstahandsvalet minskar

84,9 procent av de elever som sökte till ett nationellt program var behöriga till det program de sökte i första hand. Det är 2,5 procentenheter mindre jämfört med läsåret innan. Andelen behöriga varierar mellan programmen.

Statistik endast på nationell nivå

Den aktuella statistiken är preliminär och ger endast en nationell bild av vilka program eleverna vill läsa i första hand. Att den är preliminär innebär att uppgifterna kan komma att revideras. I oktober publiceras den slutgiltiga statistiken som går att bryta ner på län och kommun. Elever som sökt till ett introduktionsprogram ingår ej i den preliminära statistiken.

Kontakt:

E-post till: utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .