Kostnader för skolan 2016

Nu finns officiell statistik om kostnader för kalenderåret 2016. Statistiken ger en fullständig bild av kostnader för förskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning.

I statistiken hittar du kostnader för undervisning, lokaler, lärverktyg, skolmåltider, elevhälsa, skolskjutsar, reseersättning och inackordering, kostnad per elev/inskrivet barn, övriga kostnader samt köp/försäljning av skolplatser från/till annan anordnare och intäkter från elevavgifter.

Skolverkets PM - Kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2016

Officiell statistik i tabeller över kostnader för grundskolan 2016, riksnivå Länk till annan webbplats.

Sök statistik om kostnader för olika skolformer på riks-, läns-, kommun- och skolenhetsnivå

Så mycket kostade skolan 2016

Förskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning kostade totalt 260,4 miljarder kronor. Grundskolan kostade mest, 107 miljarder kronor, följt av förskolan som kostade knappt 72 miljarder kronor. Gymnasieskolan kostade knappt 40 miljarder kronor.

Diagram 1. Fördelning av den totala kostnaden mellan olika skolformer 2016 (241 miljarder kr).

Första åtgärden som kommunerna erbjöd ungdomarna som rapporterades inom det kommunala aktivitetsansvaret under 2016, fördelat på kön

Vid frågor om statistiken, kontakta:

E-post till: utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .