Färre elever på språkintroduktion

Efter förra årets kraftiga ökning minskar nu antalet elever som går introduktionsprogrammet språkintroduktion. Detta visar Skolverkets preliminära statistik om elever i gymnasieskolan läsår 2017/18.

Detta läsår går cirka 19 400 elever på språkintroduktion år 1, vilket är ungefär 25 procent färre elever än förra läsåret. Det är främst antalet män som minskar på programmet. Språkintroduktion är dock fortfarande det överläget största introduktionsprogrammet och är fortfarande det fjärde största programmet i gymnasieskolan.

Statistik på riksnivå, i tabeller, över elever på program hösten 2017, preliminär statistik Länk till annan webbplats.

Färre elever i gymnasieskolan

4 200 färre elever började i gymnasieskolans år 1 denna höst jämfört med 2016. Både yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen ökar med ca 200 elever, men att omkring 6 400 färre elever går på språkintroduktion år 1 gör att det totala elevantalet i det första året minskar. Av minskningen på språkintroduktion år 1 är 5 800 elever män.

Totalt sett går det ca 341 900 elever i gymnasieskolan, vilket är 2 000 färre elever jämfört med året innan. Elevminskningen på språkintroduktion år 1 är den främsta anledningen till elevminskningen.

Ser man till alla tre skolår så har yrkesprogrammen minskat med ca 700 elever och de högskoleförberedande programmen har totalt sett ökat med 1 200 elever. I båda fallen är det en förändring på mindre än 1 procent.

Antal elever på språkintroduktion år 1, 2011/12 - 2017/18.

Elever på språkintroduktion år 1, 2011/12 - 2017/18.

Nationella programmen ökar i år 1

Både de högskoleförberedande programmen och yrkesprogrammen har ökat marginellt sett till antalet elever som går första året i gymnasieskolan. De största ökningarna i årskurs 1 bland de högskoleförberedande programmen står ekonomiprogrammet och naturvetenskapsprogrammet för med 700 respektive 600 fler elever. Övriga program minskar. Estetiska programmet har tappat flest, ca 400 elever.

Barn- & fritidsprogrammet har 300 fler elever i år 1 jämfört med förra läsåret och är det yrkesprogram som har ökat mest. Restaurang- och livsmedelsprogrammet samt hotell- & turismprogrammet är de yrkesprogram som tappat flest elever, 200 vardera.

Bortsett från språkintroduktion så har alla de övriga introduktionsprogrammen fler elever i år 1 jämfört med förra året. Individuellt alternativ har ökat mest och har 700 fler elever som läser första året.

Elever på program år 1, förändring i procent mellan läsåret 2016/17 och läsåret 2017/18.

Elever på program år 1, förändring i procent mellan läsåret 2016/17 och läsåret 2017/18.

Statistiken enbart på nationell nivå

Statistiken är preliminär och går inte att bryta ner på lokal nivå. I mars publiceras den slutliga statistiken. Den går att bryta ner på skolnivå, kommunnivå och länsnivå.

Kontaktuppgifter

För frågor om statistiken kontakta Max Lundin, undervisningsråd, 08-527 333 81.
För frågor om gymnasieprogrammen kontakta enhetschef Ulrika Lundqvist, 08- 527 334 00.

Publicerades den .