Vad gör ungdomar efter gymnasieskolan 2015?

Ungdomar som har läst ett yrkesprogram inom bygg, fordon eller vård och omsorg har stora chanser att få jobb inom ett år efter att de avslutat gymnasieskolan. Av dessa ungdomar hade över hälften, 54 procent, en etablerad ställning på arbetsmarknaden.

Skolverkets pressmeddelande 20171123: Här är gymnasieprogrammen som ger jobb

Skolverkets PM - Vad gör ungdomar efter gymnasieskolan 2015?

Statistik på riksnivå, i tabeller, över hur elever på olika gymnasieprogram etablerar sig på arbetsmarknaden Länk till annan webbplats.

Sök statistik på läns- och kommunnivå över hur elever på olika gymnasieprogram etablerar sig på arbetsmarknaden

Fakta om statistiken

Skolverkets statistik redovisar vad de ungdomar som avslutade sina gymnasiestudier läsåret 2013/14 gjorde ett år efter gymnasieskolan, kalenderåret 2015. Detta är den första årskullen som lämnat gymnasieskolan efter gymnasiereformen 2011.

Omkring 84 200 ungdomar fullföljde gymnasieskolan med examen eller med studiebevis på minst 2 500 poäng läsåret 2013/14. Ungefär en fjärdedel av dessa ungdomar var etablerade på arbetsmarknaden ett år senare medan en tredjedel hade en osäker eller svag ställning på arbetsmarknaden. En tredjedel studerade på högskola, Komvux, yrkeshögskola eller folkhögskola. Omkring tre procent av ungdomarna varken arbetade eller studerade.

Här är listan över nationella program och i vilken utsträckning de har lett till etablering på arbetsmarknaden eller studier (63 kB)

 

Publicerades den .