Etableringsstatus efter komvux, avser år 2015

Här redovisas uppgifter om vad elever inom vuxenutbildningen gör ett och två år efter avslutad utbildning. Uppgifterna nedan avser elever som avslutade sina studier inom vuxenutbildningen år 2013.

Skolverkets rapport: Uppdrag om uppföljning av sysselsättning efter avslutade studier inom kommunal vuxenutbildning

Officiell statistik på riksnivå över etableringsstatus efter komvux fördelat på studieinriktning och kön, i tabeller

Hur definieras etableringsstatus?

Etablerad ställning på arbetsmarknaden - definieras som att man har en årsarbetsinkomst över 183 600 kronor per år (november 2014) och att man inte varit inskriven som arbetslös, fått arbetslöshetsersättning eller deltagit i arbetsmarknadspolitiska åtgärder under året.

Osäker ställning på arbetsmarknaden – definieras som att man har en årsarbetsinkomst på minst 155 300 och upp till 183 600 kr per år eller haft en årsarbetsinkomst på minst 183 600 kr per år samtidigt som man varit arbetslös eller inom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Man får inte samtidigt ha varit klassificerad som studerande.

Svag ställning - definieras som att man har en årsarbetsinkomst upp till 155 300 kronor per år eller årsarbetsinkomst på minst 155 300 kronor per år samtidigt som man varit arbetslös eller inom arbetsmarknadspolitiska åtgärder i minst 274 dagar. Man får inte samtidigt ha varit klassificerad som studerande.

Kontakt:

utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .