Statistik över betyg inom gymnasieskolan 2017

Andelen elever som tar gymnasieexamen inom tre år på ett nationellt program har ökat kraftigt mellan åren 2014 och 2017.

Publicerades den .