Fler elever i gymnasieskolan

Antalet elever i gymnasieskolan fortsätter att öka inom både högskoleförberedande program och yrkesprogram. Det visar gymnasiestatistiken som också finns på läns-, kommun- och skolnivå.

Totalt går 347 900 elever i gymnasieskolan läsåret 2017/18. Det är en ökning med omkring 4 000 elever jämfört med föregående läsår. Ökningen är förväntad på grund av större elevkullar. De högskoleförberedande programmen ökar med 2,5 procent och yrkesprogrammen med 2,3 procent bland elever i år 1.

Skolverkets pressmeddelande 20180308: Barn- och fritidsprogrammet ökar mest

Skolverkets PM: Elever i gymnasieskolan läsåret 2017/18

Officiell statistik på riksnivå över elever i gymnasieskolan, i tabeller

Statistik över elever i gymnasieskolan på läns-, kommun- och skolenhetsnivå

Publicerades den .