Personalstatistik för alla skolformer läsåret 2017/18

Andelen behöriga lärare ökar något men skillnaderna mellan kommunerna är stora. Det visar ny statistik från Skolverket över pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2017/18 som finns på läns-, kommun- och skolnivå.

Publicerades den .