Barn och personal i fritidshem 2017/18

Endast fyra av tio av personalen i fritidshem har pedagogisk högskoleexamen. Skillnaderna mellan kommunerna är stora, visar Skolverkets statistik för läsåret 2017/18. Statistiken finns även på läns- och kommunnivå.

Publicerades den .