Planerad undervisningstid läsåret 2017/18

Vår statistik över den planerade undervisningstiden för läsåret 2017/18 visar hur skolornas planerade undervisningstid förhåller sig till den garanterade undervisningstiden.

Skolverkets PM: Planerad undervisningstid läsåret 2017/18

Officiell statistik på riksnivå över den planerade undervisningstiden för läsåret 2017/18, i tabeller

Jämfört med läsåret 2016/17 är den totala planerade undervisningstiden relativt oförändrad. Sett till alla ämnen ökar den planerade undervisningstiden i hem- och konsumentkunskap mest, jämfört med läsåret 2016/17. Efter att den garanterade undervisningstiden utökades i matematik den 1 juli 2016 fortsätter den planerade undervisningstiden att öka. Fakta om insamlingen Sedan hösten 2011 samlar vi in uppgifter om planerad undervisningstid från skolorna runt omkring i Sverige. Statistiken visar den planerade undervisningstiden per ämne totalt och hur den fördelas över årskurserna i grundskolan. I år publicerar vi nu statistik över den planerade undervisningstiden i alla ämnen läsåret 2017/18.

Fördelning av planerad undervisningstid läsåret 2017/18

Bilden visar cirkeldiagram över den planerade undervisningstiden i olika ämnen för årskurs 1 till 9 inom grundskolan.

Förklaring av förkortningar:

BL= Bild, HKK= Hem – och konsumentkunskap, IDH= Idrott och hälsa, MU=Musik, SL= Slöjd, SV & SVA= Svenska eller svenska som andraspråk, EN= Engelska, MA= Matematik, SO= Samhällsorienterande ämnena, NO= Naturorienterande ämnena, TE= Teknik.


Vid frågor om statistiken kontakta:

Christian Lovering, undervisningsråd, 08-527 336 79

Publicerades den .