Statistik om särskilt stöd i grundskolan

Vår statistik om särskilt stöd i grundskolan för läsåret 2017/18 visar att antalet åtgärdsprogram i grundskolan har ökat med 0,2 procent jämfört med läsåret innan. Totalt hade närmare 53 800 av eleverna i grundskolan ett åtgärdsprogram hösten 2017.

Publicerades den .