Kommunblad 2017

Nu finns uppdaterade kommunblad med ett urval av den senast publicerade statistiken. Under hösten, senast 30 oktober, kompletteras kommunbladen med information om kostnader.

I kommunbladet ges en sammanfattande bild av kommunens förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, skola och vuxenutbildning utifrån ett urval av den senast publicerade statistiken. En jämförelse görs även med andra liknande kommuner och med riket som helhet.

Kommunbladen publiceras i två steg. Under våren, senast 29 maj, publiceras uppgifter om barn/elever, pedagogisk personal samt utbildningsresultat. Under hösten, senast 30 okt kompletteras kommunbladen med information om kostnader.

Kommunblad för alla Sveriges kommuner med statistik per den 30 oktober 2017

Skolverkets statistik i kommunblad samt annan statistik på riks-, läns- och kommunnivå Länk till annan webbplats.

Publicerades den .