De flesta uppnår godkända betyg i årskurs 6 och 9

Elevernas resultatutveckling från årskurs 6 till 9 i grundskolan har analyserats tillsammans med skolornas insatser i form av särskilt stöd. Resultatet finns i en PM: Betyg och särskilt stöd i årskurs 6 till 9 2017.

Skolverkets PM: Betyg om stöd från årskurs 6 till 9, 2017 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De flesta elever uppnår godkända betyg i grundskolans årskurs 6 och 9, men inte alla. Drygt hälften av de elever som inte har uppnått godkänt betyg i minst ett ämne i årskurs 6 har inte heller uppnått godkänt betyg i minst ett ämne då de avslutar årskurs 9.

Nästan hälften av de elever som saknar godkända betyg i flera ämnen i både årskurs 6 och 9 har fått särskilt stöd

Totalt sett är det 18 200 elever som inte har uppnått godkänt betyg i minst ett läst ämne i årskurs 6. Av dem har drygt 10 500 elever inte heller uppnått godkänt betyg i minst ett ämne i årskurs 9. Framförallt är det elever som inte har uppnått godkända betyg i flera ämnen i årskurs 6 som fortfarande saknar godkända betyg i årskurs 9. Bland de 10 400 elever som vi även kan koppla till uppgifter om särskilt stöd ser vi att närmare hälften, 5 050 elever, har fått särskilt stöd under årskurs 7, 8 och/eller 9.

Närmare 26 procent av eleverna som inte har uppnått godkänt betyg i ett ämne i årskurs 6 och 47 procent av eleverna som inte har uppnått godkända betyg i flera ämnen i årskurs 6 har fått särskilt stöd under årskurs 7, 8 och/eller 9.

De eleverna som saknade särskilt stöd vid mättillfället i årskurs 7, 8 och 9, behöver inte varit helt utan stöd. Skolan kan till exempel ha gjort bedömningen att extra anpassningar varit tillräckliga. Eleverna kan också ha fått särskilt stöd senare under läsåret, efter att det särskilda stödet rapporterats in till Skolverket.

Promemorian är en kunskapssammanställning med beskrivande statistik som kan användas som underlag i huvudmännens och Skolverkets fortsatta arbete.

Kontakt

För frågor om statistiken kontakta Helena Svensson 08- 527 333 12 eller Katja Hatschek 08- 527 338 69.

Publicerades den .