Kostnader för skolan 2017

Nu finns officiell statistik om kostnader för kalenderåret 2017. Statistiken ger en fullständig bild av kostnader för förskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning.

I statistiken hittar du kostnader för undervisning, lokaler, lärverktyg, skolmåltider, elevhälsa, skolskjutsar, reseersättning och inackordering, kostnad per elev/inskrivet barn, övriga kostnader samt köp/försäljning av skolplatser från/till annan anordnare och intäkter från elevavgifter.

Skolverkets PM - Kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2017 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Officiell statistik i tabeller över kostnader för grundskolan 2017, riksnivå Länk till annan webbplats.

Sök statistik om kostnader för olika skolformer på riks-, läns-, kommun- och skolenhetsnivå

Så mycket kostade skolan 2017

Förskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning kostade totalt 276 miljarder kronor. Grundskolan kostade mest, nästan 115 miljarder kronor, följt av förskolan som kostade knappt 75 miljarder kronor. Gymnasieskolan kostade knappt 42 miljarder kronor.

Diagram 1. Fördelning av den totala kostnaden mellan olika skolformer 2017.

Cirkeldiagram över kostnader fördelat per verksamhetsform.

Förklaring till diagram 1: Totalkostnaden är 256 miljarder kr. Kostnader för fritidshem och annan pedagogisk verksamhet redovisas inte i diagrammet. Dessa kostnader uppgick år 2017 till 20,3 miljarder kr.

Vid frågor om statistiken, kontakta:

E-post till: utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .