Betyg i specialskolans årskurs 10, läsår 2017/18

Vårterminen 2018 avslutade 75 elever årskurs 10 och det var ungefär lika många pojkar som flickor.

Officiell statistik över betyg i specialskolan för läsåret 2017/18 på riksnivå, i tabeller Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behörighet till gymnasieskolan

Drygt 37 procent av eleverna uppnådde behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram, vilket var betydligt lägre än föregående år, 44 procent.

Lika hög andel, 37 procent, var behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen samt estetiska programmet. Till naturvetenskaps- och teknikprogrammen var en något lägre andel behöriga, 36 procent. Hälften av flickorna var behöriga till dessa program medan enbart var fjärde pojke var behörig till programmen.

Meritvärden

Det genomsnittliga meritvärdet för eleverna var 157,0 poäng. Flickorna har under flera års tid haft ett högre genomsnittligt meritvärde än pojkarna. År 2018 var flickornas genomsnittliga meritvärde betydligt högre än pojkarnas meritvärde, 186,5 respektive 129,9 poäng. Motsvarande meritvärden för år 2017 var 165,1 (flickor) och 163,8 (pojkar).

Att det genomsnittliga meritvärdet varierar mellan läsåren beror på att specialskolan är en liten skolform där individuella variationer kan få stora genomslag.

Mer om behörighet till gymnasieskolan

Publicerades den .