Resultat från gymnasieskolans nationella prov våren 2018

Nu finns statistik över de obligatoriska nationella proven i svenska, engelska och matematik som elever genomförde i gymnasieskolan under vårterminen 2018. Statistiken kan brytas ned på skol-, kommun-, läns- samt huvudmannanivå.

PM Nationella prov gymnasieskolan våren 2018 Länk till annan webbplats.

Officiell statistik i tabeller nationella prov i gymnasieskolan våren 2018, riksnivå Länk till annan webbplats.

Sök statistik om nationella prov på riks-, läns-, kommun- och skolenhetsnivå

Förändrat regelverk

Regelverket för nationella prov förändrades den första januari 2018. Detta gör att det endast är obligatoriskt att skriva nationellt prov i den högsta avslutande kursen i svenska, engelska och matematik för respektive program och inriktning. För de elever som har genomfört obligatoriska prov redovisas antalet genomförda prov och provbetyg för den ordinarie provversionen. I inledande kurser är det inte längre obligatoriskt att genomföra prov, det är möjligt att genomföra frivilliga prov i dessa kurser om rektor bedömer att det är lämpligt. Dessa frivilliga prov redovisas inte i Skolverkets statistik.

Många ersättningsprov i matematik 1 och 2

På grund av att vissa prov spreds via sociala medier under våren 2018 uppmanade Skolverket skolenheterna att använda ersättningsprov i matematik 1 och 2. Andelen inrapporterade ersättningsprov för dessa kurser ligger mellan 32,6 och 42,5 procent. Det var därmed en lägre andel prov i ordinarie provversion som har rapporterats in för dessa kurser än för övriga kurser.

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .