Ny statistik om terminsbetygen i årskurs 6

Här finns statistik publicerad om elevernas terminsbetyg i årskurs 6, våren 2018, då drygt 113 000 elever avslutade årskurs 6. Andelen elever med godkända terminsbetyg i samtliga ämnen var 77,1 procent.

Skolverkets PM - Betyg i årskurs 6, vårterminen 2018 Länk till annan webbplats.

Officiell statistik tabeller med statistik över betyg i årskurs 6, vårterminen 2018 Länk till annan webbplats.

Sök statistik över betyg i åk 6 på läns-, kommun - och skolenhetsnivå Länk till annan webbplats.

Högst betyg i modersmål, engelska och musik

Bland de elever som erhållit ett betyg (A–F) var betygen i genomsnitt högst i ämnena modersmål (14,3), engelska (14,1) och musik (14,1).

Vanligast att uppnå kunskapskraven i slöjd

I slöjd hade högst andel elever (97,6 procent) uppnått godkända betyg. Andra ämnen i vilka en hög andel elever uppnått godkända betyg var hem- och konsumentkunskap samt musik.

Skillnader mellan flickor och pojkar

Flickor hade ett högre betygsgenomsnitt än pojkar i alla ämnen utom engelska där de hade samma genomsnitt, nämligen 14,1 poäng. Fler flickor har också blivit godkända och uppnått kunskapskraven. Det gäller alla ämnen. Minst skillnad fanns mellan pojkar och flickor i idrott och hälsa medan störst skillnad fanns i svenska som andraspråk.

Andel elever (procent) med respektive betyg i årskurs 6, våren 2018

Diagram: Andel elever (procent) med respektive betyg i årskurs 6, våren 2018

Ämnen med högsta och lägsta betygen

De högsta betygen (A eller B) var vanligast i engelska, där knappt 40 procent av eleverna uppnått kunskapskraven för dessa betyg. Men även det lägsta betyget (F) var vanligt förekommande i ämnet då 9 procent av eleverna erhöll det betyget.

Betyget F var vanligast i svenska som andraspråk (36 procent) och matematik (10 procent). I ämnet svenska som andraspråk hade andelen elever med betyget F minskat mest. Där var minskningen 2,4 procentenheter.

För frågor kontakta

För frågor om statistiken kontakta Anders Lundahl, undervisningsråd, 08-527 337 07

För frågor betyg i årskurs 6 kontakta Mikael Ejerblom, enhetschef för- och grundskoleenheten, 08-527 331 35

Publicerades den .