Uppdaterade kommunblad för 2017

Nu finns kommunblad för 2017 uppdaterade med kostnadsstatistik för alla skolformer.

I kommunbladet ges en sammanfattande bild av kommunens förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, skola och vuxenutbildning utifrån ett urval av den senast publicerade statistiken. En jämförelse görs även med andra liknande kommuner och med riket som helhet.

Kommunbladen publiceras i två steg. Under våren, senast 29 maj, publiceras uppgifter om barn/elever, pedagogisk personal samt utbildningsresultat. Under hösten, senast 30 okt kompletteras kommunbladen med information om kostnader.

Här hittar du kommunblad för alla Sveriges kommuner Länk till annan webbplats.

Skolverkets statistik i kommunblad samt annan statistik på riks-, läns- och kommunnivå

Publicerades den .