Många yrkesprogram på gymnasieskolan leder till arbete direkt efter examen

Ungdomar som har tagit examen från fordon- och transportprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet har stora chanser att få ett arbete inom ett år efter att de slutfört gymnasieutbildningen. Det visar statistik över vad ungdomar, som slutförde gymnasieutbildning läsåret 2014/15, gjorde året efteråt. Statistiken går att bryta ner på län, kommun och skola.

Etablering på arbetsmarknaden eller fortsatta studier år 2016 efter avslutad gymnasieskola Länk till annan webbplats.

Statistik på riksnivå, i tabeller, över hur elever på olika gymnasieprogram etablerar sig på arbetsmarknaden Länk till annan webbplats.

Statistik på skol-, kommun- och länsnivå över hur elever på olika gymnasieprogram etablerar sig på arbetsmarknaden Länk till annan webbplats.

Skolverkets statistik redovisar vad ungdomar gjorde ett år efter de slutförde sin gymnasieutbildning läsåret 2014/15. Av de omkring 83 600 ungdomar som slutförde sin gymnasieutbildning med examen eller med studiebevis på minst 2 500 poäng hade en tredjedel en etablerad ställning på arbetsmarknaden ett år senare medan en fjärdedel av ungdomarna var högskolestuderande.

Högst andel ungdomar med etablerad ställning efter fordon- och transportprogrammet

Ungdomar som tog examen från fordons- och transportprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet hade i högst utsträckning en etablerad ställning på arbetsmarknaden år 2016. Det innebär att de hade en årsinkomst på minst 191 800 kronor och inte var registrerade som arbetslös under året. De yrkesprogram som i störst utsträckning ledde till högskolestudier var vård- och omsorgsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet. Ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet var de högskoleförberedande program efter vilka en relativ hög andel ungdomar hade en etablerad ställning år 2016. Störst andel högskolestuderande hade naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Diagrammet nedan visar etableringsstatus per program.

Ungdomar arbetade ofta inom branscher de utbildat sig för

Efter examen från vård- och omsorgsprogrammet hade en hög andel av ungdomarna en etablerad ställning, 52 procent. Nio av tio av dessa ungdomar arbetade i vårdbranschen. Ungdomar som hade en etablerad ställning efter examen från bygg- och anläggningsprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet arbetade i stor utsträckning inom byggindustrin, 76 respektive 70 procent. En tredjedel av ungdomarna som hade en etablerad ställning efter fordons- och transportprogrammet arbetade inom transportbranschen, och en tredjedel arbetade inom handelsbranschen.

Etablering efter gymnasieingenjörsexamen

Årets publicering innehåller uppgifter om ungdomar som tog gymnasieingenjörsexamen läsåret 2014/15. Av dessa totalt 235 ungdomar hade 45 procent en etablerad ställning ett år efter medan 29 procent påbörjade högskolestudier. Av de som hade en etablerad ställning arbetade 27 procent inom tillverkningsindustri och 20 procent inom byggindustrin. Bland högskolestuderande var det 70 procent som studerade inom teknik och tillverkning.

Sök fram egen statistik

Uppgifterna finns även nedbrutna på skol-, kommun- och länsnivå. Informationen hämtas bland annat från sysselsättningsregistret, registret över personer i utbildning och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkrings händelsedatabas.

Sök fram egen statistik på skol-, kommun- och länsnivå över hur elever på olika gymnasieprogram etablerar sig på arbetsmarknaden Länk till annan webbplats.

Andel (procent) ungdomar per program med olika etableringsstatus ett år efter gymnasieskolan av samtliga ungdomar som har slutfört med examen läsåret 14/15

Andel (procent) ungdomar per program med olika etableringsstatus ett år efter gymnasieskolan av samtliga ungdomar som har slutfört med examen läsåret 14/15

Kontaktuppgifter

För frågor om gymnasieskolan kontakta Skolverkets presstjänst 08-527 33 00

För frågor om statistiken kontakta undervisningsråd Carrie Robson 08-527 35 08

Publicerades den .