Statistik om kommunernas aktivitetsansvar 2017/2018

Här redovisas statistik över kommunernas aktivitetsansvar för första halvåret 2017 och perioden 2017/2018. Perioden 2017/2018 är en sammanslagning av kommunernas rapportering av andra halvåret 2017 och första halvåret 2018.

Statistik över kommunernas aktivitetsansvar i tabeller för perioden 2017/2018 Länk till annan webbplats.

Statistik över kommunernas aktivitetsansvar i tabeller första halvåret 2018 Länk till annan webbplats.

PM - Kommunernas aktivitetsansvar 2017/2018 Länk till annan webbplats.

Här hittar du stöd för planering, genomförande och utveckling i arbetet med kommunernas aktivitetsansvar

Mer än 100 000 ungdomar omfattas av aktivitetsansvaret

Enligt kommunernas rapportering omfattas cirka 106 300 ungdomar av kommunernas aktivitetsansvar under perioden 2017/2018. Könsfördelningen är 42 procent kvinnor och 58 procent män. Majoriteten har utländsk bakgrund det vill säga är antingen födda utomlands eller födda i Sverige med två utlandsfödda föräldrar. En tredjedel av de rapporterade ungdomarna är nyinvandrade.

Drygt sex av tio har ingen inrapporterad sysselsättning

Kommunerna har en lagstadgad skyldighet att löpande under året hålla sig informerade om ungdomarnas sysselsättning och erbjuda lämpliga individuella åtgärder. Trots det har drygt sex av tio ungdomar ingen inrapporterad sysselsättning. Bland de som har en inrapporterad sysselsättning är det vanligaste alternativet studier på introduktionsprogram, följt av arbete och ingen sysselsättning.

Bara en dryg femtedel av ungdomarna deltar i en åtgärd

Av de 106 300 ungdomar som registrerades deltar omkring 23 800 ungdomar, motsvarande cirka 22 procent, i minst en åtgärd. Det är lika stor andel kvinnor som män som deltar i minst en åtgärd. Vanligaste åtgärderna var studier på introduktionsprogram, annan åtgärd och enstaka samtal. Bland ungdomar som har en avslutad sista åtgärd börjar en av tre att studera. Det mest förekommande är att ungdomen börjar studera på ett introduktionsprogram eller ett nationellt program i gymnasieskolan samt inom kommunal vuxenutbildning. En av sex ungdomar börjar arbeta efter avslutad åtgärd. För en av fem ungdomar är sysselsättningen efter åtgärd för kommunen okänd.

Fler ungdomar behöver få tillgång till ett gott och likvärdigt stöd

Det är viktigt att alla ungdomar som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar får tillgång till ett gott och likvärdigt stöd oavsett var de bor. Kommunerna har blivit något bättre på att identifiera ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret men fortfarande är det få kommuner som rapporterar samtliga ungdomar, enbart två av fem kommuner (114 kommuner) lyckas rapportera minst 90 procent av ungdomarna andra halvåret 2017. Året tidigare var motsvarande antal 106 kommuner. Kommunerna behöver bli bättre på att löpande hålla sig informerade om ungdomarnas sysselsättning och erbjuda ungdomarna åtgärder så att fler kommer tillbaka till utbildning.

För frågor kontakta

Om du har frågor om statistiken, mejla din fråga till utbildningsstatistik@skolverket.se eller kontakta Kristina Klerdal, undervisningsråd, 08-527 331 38

Publicerades den .