Provresultat i grundskolan läsåret 2017/2018

Här finns resultaten för de nationella proven som elever i årskurs 3, 6 och 9 genomförde under läsåret 2017/18. Statistiken finns i tabeller på riksnivå och i databasen även på läns-, kommun- och skolenhetsnivå.

Publicerades den .