Så många elever får jobb eller studerar efter komvux

Av de drygt 70 000 elever som avslutade komvux på gymnasial nivå 2014 hade 40 procent en etablerad ställning på arbetsmarknaden året efter. Därutöver hade 27 procent en svag eller osäker ställning. 17 procent studerade vidare och 7 procent studerade annat (ej komvux). Totalt 9 procent klassificerades som att de varken arbetade eller studerade.

Skolverkets PM: Etableringen på arbetsmarknaden och fortsatta studier år 2015-2016 efter avslutad kommunal vuxenutbildning Länk till annan webbplats.

Statistik på riksnivå över etableringsstatus efter komvux fördelat på studieinriktning och kön, i tabeller Länk till annan webbplats.

Hur definieras etableringsstatus?

Etablerad ställning på arbetsmarknaden - definieras som att man har en årsarbetsinkomst över 191 800 kronor per år (november 2014) och att man inte varit inskriven som arbetslös, fått arbetslöshetsersättning eller deltagit i arbetsmarknadspolitiska åtgärder under året.

Osäker ställning på arbetsmarknaden – definieras som att man har en årsarbetsinkomst på minst 162 300 och upp till 191 800 kr per år eller haft en årsarbetsinkomst på minst 191 800 kr per år samtidigt som man varit arbetslös eller inom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Man får inte samtidigt ha varit klassificerad som studerande.

Svag ställning - definieras som att man har en årsarbetsinkomst upp till 162 300 kronor per år eller årsarbetsinkomst på minst 162 300 kronor per år samtidigt som man varit arbetslös eller inom arbetsmarknadspolitiska åtgärder i minst 274 dagar. Man får inte samtidigt ha varit klassificerad som studerande.

Vid frågor kontakta

utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .