Statistik över gymnasieskolans elever 2018/19

Både de högskoleförberedande programmen och yrkesprogrammen ökar i antalet elever. Det är dock färre elever som läser språkintroduktion. Fler lärlingar på yrkesprogrammen innebär att de nu utgör 12 procent av alla elever på yrkesprogram.

Skolverkets PM: Elever i gymnasieskolan 2018/19 Länk till annan webbplats.

Officiell statistik på riksnivå över antalet elever i gymnasieskolan läsår 2018/19, i tabeller Länk till annan webbplats.

Statistik över elever i gymnasieskolan på läns-, kommun- och skolenhetsnivå Länk till annan webbplats.

Detta läsår 2018/19 går 352 300 elever i gymnasieskolan. Det är 4 400 fler elever jämfört med föregående läsår vilket motsvarar en ökning med ungefär en procent. Antalet elever ökar på både de högskoleförberedande programmen och yrkesprogrammen jämfört med läsåret 2017/18. På de högskoleförberedande programmen går det omkring 201 300 elever, ca 7 300 fler än föregående år (4 procent). Motsvarande går det 99 200 elever på yrkesprogrammen, ungefär 4 400 fler än förra året (5 procent). Ökningen av antalet elever i gymnasieskolan förväntas fortsätta. Enligt Skolverkets prognos, som sträcker sig fram till läsåret 2024/25, beräknas en fortsatt ökning på omkring 30 000 elever.

Färre läser språkintroduktion

Det är färre elever som läser på språkintroduktion detta läsår. Det innebär att antalet elever som går på ett introduktionsprogram totalt sett minskar, trots att det detta läsår går fler elever på de övriga introduktionsprogrammen jämfört med förra läsåret. Totalt går det ca 51 800 elever på ett introduktionsprogram, ca 7 300 färre elever (12 procent).

Fler lärlingar på yrkesprogram

Det är ungefär 12 400 elever som går en lärlingsutbildning på ett yrkesprogram. Antalet elever som går lärlingsutbildning har ökat. Läsåret 2015/16 var antalet lärlingar 8 300, 9 procent av alla elever på yrkesprogram. Till läsåret 2018/19 har de ökat med 4 000 elever och utgör nu 12 procent av alla elever på yrkesprogram.

Bygg- och anläggningsprogrammet, som är det näst största yrkesprogrammet, har flest elever som går lärlingsutbildning (2 900 elever). De utgör 24 procent av alla lärlingar. På handels- och administrationsprogrammet är det cirka 1 500 elever som är lärlingar. Det yrkesprogram som har minst antal elever som är lärlingar är naturbruksprogrammet med knappt 300 stycken.

Publicerades den .