Statistik över elever i grundskolan 2018/19

Under läsåret 2018/19 fortsätter elevantalet i grundskolan att öka. Det tillkommer elever i samtliga årskurser förutom i årskurs 1 där elevantalet har minskat.

Andelen elever i årskurs 6 som läser moderna språk som språkval har ökat kraftigt jämfört med föregående läsår. Detta är en följd av att det från och med höstterminen 2018 är obligatoriskt för skolenheterna att erbjuda moderna språk inom ramen för språkval redan i mellanstadiet.

PM om elever och skolenheter i grundskolan läsåret 2018/19 Länk till annan webbplats.

Officiell statistik på riksnivå över antalet elever i grundskolan läsåret 2018/19 Länk till annan webbplats.

Statistik över elever i grundskolan på läns-, kommun- och skolenhetsnivå läsåret 2018/19 Länk till annan webbplats.

Vid frågor kontakta

utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .