Statistik om barn och personal i förskolan

Andelen personal med förskollärarexamen har minskat med 2,9 procentenheter sedan 2014. Idag har 39,6 procent av personalen en förskollärarexamen. När det gäller barngruppernas storlek så är den i stort sätt oförändrad. 2018 bestod den genomsnittliga barngruppen av 15,4 barn jämfört med 15,3 året innan.

Publicerades den .