Uppföljning av gymnasieskolan 2019

Gymnasieskolans tre största program är fortsatt samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet och naturvetenskapsprogrammet. Ekonomiprogrammet är nu första gången större än naturvetenskapsprogrammet. Nytt för i år är att respektive program finns som en egen bilaga.

Uppföljning av gymnasieskolan 2019 Länk till annan webbplats.

Uppföljningen redogör för utvecklingen av gymnasieskolan sedan införandet av Gy 2011. Utvecklingen visas genom tidsserier av Skolverkets statistik från och med läsåret 2011/12 till och med läsåret 2018/19. Respektive program kommenteras med synpunkter från Skolverkets referensarbete.

Uppföljningen belyser i år särskilt utvecklingen i matematikbetyg från slutbetyg i årskurs nio och genom gymnasieskolan. Det är en successivt minskande andel elever som bibehåller samma betygsnivå genom gymnasieskolan.

Lärlingar ökar i antal på samtliga yrkesprogram. Flest lärlingar finns på bygg- och anläggningsprogrammet följt av handels- och administrationsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet.

Vid frågor kontakta

utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .